กระบวนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

กระบวนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราในทุกวัยนำตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาและพบว่ากลางคืนอันมืดมิดกลายเป็นตอนเช้าด้วยการหมุนของโลกแล้ว ฉะนั้นสาระวิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเด็กปฐมวัยด้วย พวกเขาควรได้เข้าใจพื้นฐานว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร เสียงเกิดจากอะไร ทำไมหลอดที่ดูดน้ำจึงเหมือนหักเวลานำลงแก้วใส และอื่น ๆ ที่พวกเขาควรได้รับคำตอบจากคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งการจัดกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้เด็กได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด ไม่ใช่แค่จู่ ๆ คุณอยากจะทดลองสิ่งต่าง ๆ ให้เด็กดูก็ทำเลย หากอยู่ที่บ้าน คุณต้องสร้างสถานการณ์ให้เด็กเกิดความสงสัยในสิ่งนั้น ๆ ขึ้นมาเสียก่อนจึงจะสามารถสอนโดยทดลองให้เด็กปฐมวัยดูได้ วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยกัน

กระบวนการนำสู่เนื้อหาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

เมื่อเด็กปฐมวัยเกิดข้อสงสัยในเรื่องราว สิ่งของ และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ตามที่คุณสร้างขึ้นผ่านการพาเด็กออกไปเดินสำรวจดูหรือการเกริ่นถามออกไปก็ย่อมชวนให้พวกเขาสนใจที่จะฟังบทเรียนวิทยาศาสตร์ที่คุณจะทดลองให้ดู การใช้แรงเสริมและสิ่งจูงใจจึงมีความสำคัญในกระบวนการแรกของการมุ่งสู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เช่น อาจใช้คำถามว่า “ทำไมวันนี้ฝนจึงตกนะ” เป็นต้น

กระบวนการสันนิษฐานก่อนทดลอง

ในกระบวนการสันนิษฐานนี้ ผู้สอนต้องนำอุปกรณ์ประกอบการทดลองพร้อมอธิบายให้เด็กปฐมวัยฟังว่าคุณกำลังจะคิดค้นการทดลองอะไรขึ้นมาแล้วผลสุดท้ายเด็กคิดว่าผลการทดลองจะออกมาเช่นไร หากเด็กตอบออกมาผิดก็อย่าไปว่าเขาเด็ดขาดเลยนะ เพราะในขั้นตอนนี้เป็นเพียงการฝึกให้เด็กปฐมวัยรู้จักฟังและคิดตามซึ่งเขาก็จะตอบในมุมมองประสบการณ์เท่าที่เขาเคยได้รับมาในโลกอันแคบเท่านั้น การตอบผิดหรือถูกด้วยข้อสันนิษฐานจึงไม่มีผลอะไรต่อความรู้ กลับกันการที่ฝึกให้เด็กสันนิษฐานจะทำให้เขารู้จักใช้ความคิดอิสระ ฝึกคิดแยกแยะ กล้าแสดงออก แถมยังช่วยสร้างบรรยากาศให้การทดลองมีความน่าตื่นเต้นมากขึ้นด้วยว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่เด็กปฐมวัยบอกหรือไม่ ต้องคอยลุ้นกัน 

กระบวนการทดลองและสรุปผล

ผู้สอนและเด็กปฐมวัยเริ่มทำการทดลองและบันทึกผล 3 ครั้งเพื่อความมั่นใจและความแม่นยำของการทดลอง และเมื่อจบการทดลองครั้งที่ 3 แล้วผลออกมาเป็นเช่นไร ผู้สอนก็ควรถามเด็กปฐมวัยก่อนว่าเพราะอะไรจึงทำให้ผลการทดลองเป็นเช่นนี้ แล้วเมื่อเด็กตอบ คุณก็ค่อยเฉลยว่าเกิดจากอะไรและการทดลองนี้ตรงกับสถานการณ์หรือสิ่งใดในชีวิตประจำวันที่เด็กได้เห็นมาแล้ว นั่นจะทำให้เด็กปฐมวัยเข้าใจเหตุ – ผล และมองวิทยาศาสตร์ในมุมที่น่าสนใจ น่าค้นหา ช่างตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตัวเองมากขึ้นจนกลายเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ในอนาคต

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#การเรียน #เด็กปฐม #วิทยาศาสตร์