แนะนำเพจ ADSLTHAILAND เพื่อชุมชนชาว Broadband

แนะนำเพจ ADSLTHAILAND เพื่อชุมชนชาว Broadband

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงหรือที่เรามักเรียกกันว่า Broadband Internet คือ Facility ทางด้านโครงข่ายที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่ในยุคแรกๆ จะเป็นการให้บริการโดยผู้ให้บริการที่มีข่ายสายโทรศัพท์หรือข่ายสายทองแดงและนำเอาสายทองแดงเหล่านี้มาให้บริการอินเตอร์เน็ตพร้อมกับบริการโทรศัพท์ ด้วยเทคโนโลยีและบริการนี้จึงเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของเพจ ADSLTHAILAND เมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว เพื่อนำเสนอข่าวสารในแวดวงของบริการโทรคมนาคมต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่บริการ DSL เป็นสำคัญ

            ในความเป็นจริงการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้พัฒนาขึ้นมาให้อยู่ในรูปของสาย Fiber Optic และ Mobile Broadband อย่าง 4G หรือ 5G แล้วในปัจจุบัน แต่แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนามากขึ้นและแทบจะไม่มีการนำสายทองแดงมาให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแล้ว แต่เพจ ADSLTHAILAND ก็ยังคงอยู่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันโดยไม่ได้เปลี่ยนชื่อเนื่องจากชื่อเดิมนี้เป็นเสมือนเครื่องหมายการค้าที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปของชุมชนชาวBroadband เป็นอย่างดี ตามสโลแกนของเพจที่ว่า “Life of Broadband Citizen” แต่เนื้อหาในการนำเสนอก็มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบัน

เพจ ADSLTHAILAND ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นชุมชนออนไลน์ของชาวอินเตอร์เน็ต

            เพจ ADSLTHAILAND ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2000 โดยคุณฤทธิไกร ขัณฑวีระมงคล โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อให้เป็นชุมชนออนไลน์ของกลุ่มคนที่ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต, เครือข่ายไร้สาย และไอทีอื่นๆ และยังให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ตลอดจนทำ Web Site นี้ให้เป็นแหล่งข่าวของผู้ประกอบการ บุคคลในแวดวงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และผู้ให้บริการ Mobile จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอโดยเน้น Content, ข่าวสารและบทความ แต่ยังมีเว็บบอร์ดเอาไว้เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้กัน และเน้นการนำเสนอข่าวสารที่มีประโยชน์

เพจ ADSLTHAILAND เป็นเพจที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีอยู่มาก

            เพจ ADSLTHAILAND เป็นเพจที่มีรูปแบบเรียบง่ายและมีเนื้อหาที่รวบรัดไม่ยืดเยื้อ หัวข้อหลักในเพจแบ่งการนำเสนอออกเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้

            Official News เป็นการนำเสนอข่าวสารในด้านเทคโนโลยีต่างๆในภาพกว้างที่ครอบคลุมแทบทุกด้าน โดยมีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยอันประกอบด้วย Broadband Internet, Telecom, Mobile Internet, ICT News, Crypto News, Internet Promotion และ PR News

            ADSLTHAILAND TV เป็นการนำเสนอรายการโทรทัศน์ของเพจที่นำเสนอในช่องYou Tube อยู่แล้ว ซึ่งผู้ที่เข้ามาที่หน้านี้จะพบว่ามี Link ไปที่รายการของ ADSLTHAILAND TV เพื่อให้ได้รับชม ส่วนเรื่องราวในรายการก็ยังคงเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมและบริการอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก

            New Tech Update เป็นการนำเสนอเรื่องราวความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนถึงการแนะนำสินค้าใหม่ๆ จากผู้จำหน่ายรายต่างๆที่เป็นสปอนเซอร์ของเพจ

            Knowledge Sharing เป็นการนำเสนอเรื่องราวการแบ่งปันมุมมองและความรู้จากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรหรือบริษัทต่างๆทั้งการให้สัมภาษณ์และบทความ ในเรื่องความก้าวหน้าและทิศทางของเทคโนโลยีต่างๆที่กำลังจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้ เช่น Digital Transformation, Cloud Computing, AI/ML, Edge Computing, WiFi6 และ IoT เป็นต้น อันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าติดตามสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ในวงการนี้รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจ

            จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเพจ ADSLTHAILAND คือมีปุ่ม Speed Test หรือเครื่องมือให้เข้าไปทดสอบความเร็วในการดาวน์โหลดและการอับโหลดการใช้งานอินเตอร์เน็ต รวมทั้ง Dynamic DNS และ My IP ด้วย

            กล่าวโดยสรุปเพจ ADSLTHAILAND เป็นเพจที่ยังเป็นมิตรที่เชื่อถือได้ของชุมชนชาวBroadband และให้ประโยชน์ในการเข้ามาค้นหาข้อมูล แม้จะเป็นเพจที่ดูเรียบง่ายไม่หวือหวาเหมือนเพจอื่นๆ

#ความรู้ #แนะนำเพจมีประโยชน์ #ข่าวสาร