พัฒนาการต่างๆในช่วงอายุ หรือแต่ละวัยของมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร!

พัฒนาการต่างๆในช่วงอายุ หรือแต่ละวัยของมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร!

มนุษย์นั้นถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตบนโลกใบนี้ ที่มักจะเป็นผู้สร้างและผู้ทำลาย อย่างเช่นสร้างสรรค์หรือประกอบ สิ่งต่างๆมากมายบนโลกใบนี้ถ้าไม่มีมนุษย์นั้น โลกใบนี้ก็จะไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจเลย เนื่องจากไม่มีกระบวนการความคิดและความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่บนโลกใบนี้มีมนุษย์ทำให้เราไปนี้เป็นโลกที่น่าอยู่ เพราะมนุษย์นั้นจะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีแต่ได้อยู่และช่วงวัย ซึ่งมนุษย์ 1 คนนั้นก็มีผลต่อโลกเช่นกัน ว่าจะเป็นผู้สร้างหรือผู้ทำลาย ซึ่งการพัฒนาแต่ละช่วงวัยของมนุษย์นั้นอาจจะมีลักษณะแตกต่างกัน ตามสังคมตามลักษณะทาง สิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ สมัครนี้น้ำเราจะมาเล่ากันเป็นพาร์ทๆ โดยมี 2 พาร์ทดังนี้!

Part 1 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของมนุษย์

ซึ่งทำให้เราแยกแยะส่วนประกอบหลักๆของมนุษย์แล้วก็จะมี อยู่ 2 อย่างได้แก่ ศักยภาพทางร่างกาย และศักยภาพทางด้านความคิด ซึ่งในพาร์ทเเรก เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพทางด้านร่างกายว่าในแต่ละช่วงวัยของมนุษย์นั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตามลักษณะทางปัจจัยต่างๆ เป็นต้น.

   เมื่อมนุษย์นั้นมีการเติบโตที่มากขึ้นและ ได้รับการเลี้ยงดูอบรมหรือสั่งสอนมากยิ่งขึ้นทำให้มนุษย์นั้น ถ้ามีความคิดและมีพัฒนาการต่างๆตามผู้สอนหรือตามผู้ที่ให้ ความรู้ ซึ่งถ้าเป็นด้านร่างกายของมนุษย์นั้นมนุษย์นั้นจะมีการพัฒนาทางร่างกายอยู่เสมอตั้งแต่เด็กจนโต เหลือแต่ละช่วงวัยของมนุษย์ ซึ่งจะถามว่าร่างกายของมนุษย์นั้นมีการพัฒนาส่วนใดบ้าง ก็ต้องตอบแล้วว่าทุกส่วนของร่างกายเลย และพัฒนามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่างๆดังนี้อย่างเช่นอาหารการกินการเลี้ยงดู การออกกำลังกายเป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักๆที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพทางด้านร่างกายของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย อีกด้วย 

 สรุปทางด้านร่างกาย: มนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายก็ต่อเมื่อได้รับสารอาหารที่เพียงพอและได้รับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ได้แก่สภาพแวดล้อม การเลี้ยงดูอาหารการกินและปัจจัยต่างๆอื่นๆเป็นต้น.

Part 2 ลักษณะทางการเปลี่ยนแปลงของความคิด มนุษย์

ดังที่เราได้กล่าวไว้ในบทความข้างต้นว่า มนุษย์นั้นจะมีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยู่ 2 หลัก สำคัญสำคัญได้แก่ ศักยภาพทางด้านความคิดและศักยภาพทางด้านร่างกาย ซึ่งใน พาร์ทนี้ เราจะมากล่าวถึงศักยภาพทางด้านความคิดของมนุษย์ว่าในแต่ละช่วงวัย มีการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนเราจะไปดูกันเลย 

   การพัฒนาการทางด้านความคิดของมนุษย์นั้นเกิดจากการเรียนรู้และการ อาศัยการสังเกตหรือการทดลองต่างๆมากมาย อาจจะรวมไปถึงปัจจัยต่างๆเช่นการเลี้ยงดูหรือการ มีพัฒนาการของสมองที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในแต่ละช่วงวัย เเละถ้ามนุษย์คนใดนั้นมีการพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอก็จะช่วยให้ มนุษย์คนนั้นมีศักยภาพทางด้านความคิดที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่ามนุษย์คนอื่นๆ เป็นต้น.

 สรุปศักยภาพทางด้านความคิดของมนุษย์: ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละช่วงวัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังบทความข้างต้นนั้นเอง.

เครดิตภาพ : pixabay

#การพัฒนาตนเอง #ช่วงอายุ #สาระน่ารู้